Termeni si Conditii

Definitii


Termenii "Pro-Jobs.ro","site-urile", "site-ul", "PRO PERSONAL EC S.R.L.","noi", "compania" reprezinta firma PRO PERSONAL EC S.R.L. si serviciile sale oferite prin site-urile care formeaza reteaua de site-uri Pro-Jobs. PRO PERSONAL EC S.R.L. are sediul principal in Bucuresti, Sector 2, Calea Mosilor, Nr. 158 si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/21813/14.12.2021, cod fiscal 45350332.
Prin termenul "Utilizatorul" intelegem toate persoanele fizice si/sau juridice care acceseaza site-urile din reteaua Pro-Jobs, indiferent de motiv.
Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termenisi conditii" sunt folositi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.Acceptarea acordului de utilizare


Acest acord se aplica tuturor site-urilor Pro-Jobs, serviciilor si continutului acestora. Prin crearea unui cont pe oricare dintre site-urile Pro-Jobs, sistemul va genera un profil accesibil peoricare dintre site-uri, dar care poate fi dezactivat prin folosirea optiunilor corespunzatoare pe fiecare site in parte.
Site-urile, serviciile si continutul Pro-Jobs.ro va sunt oferite conditionat de acceptarea dvs fara nici o modificare a conditiilor din prezentul acord. Daca nu acceptati termenii si conditiile statuate in acest document, nu folositi site-ul Pro-Jobs.ro si serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea sitului, indicati ca acceptati sa respectati "Termenii si Conditiile" noastre. PRO PERSONAL EC S.R.L., numita in continuare "Compania", poate revizui acest document oricand, prin acutalizarea acestei pagini. Va recomandam sa vizitati aceasta pagina periodic pentru a citi "Termenii si Conditiile" deoarece acest document va obliga legal. Folosirea in continuare a serviciilor site-ului Pro-Jobs.ro reprezinta acceptarea modificarilor aduse prezentului acord.Descrierea serviciilor


Site-ul Pro-Jobs.ro ofera utilizatorilor acces la o colectie bogata de resurse si instrumente online care includ: forumuri, servicii de vanzare-cumparare, content personalizat. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca aceste servicii includ si publicitate, iar publicitatea este necesaras ite-ului Pro-Jobs.ro pentru furnizarea serviciilor sale.
Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca serviciile Pro-Jobs.ro includ diverse anunturi, mesaje administrative continute de buletinele informative Pro-Jobs.ro si ca aceste mesaje sunt implicite calitatii de membru Pro-Jobs.ro, neexistand optiunea de arenunta la astfel de mesaje. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca serviciile sunt oferite "asa cum sunt",iar Pro-Jobs.ro nu isi asuma nici o responsabilitate pentru stergerea, transmiterea sau salvarea gresita a setarilor personalizate.
Politicade utilizare rezonabila a serviciilor gratuite. PRO PERSONAL EC S.R.L. poate oferi anumite tipuri de servicii clientilor sai cu titlu gratuit. Disponibilitatea tipurilor de servicii cu titlu gratuit este limitatain timp, precum si in cantitate, respectiv in ceea ce priveste posibilitatea volumului si a numerelor de utilizare, obiectivul acestora fiind acomodarea clientilor fata de caracteristicile serviciilor platibile, prin utilizarea rezonabila ale acestora.
Incazul in care utilizarea serviciilor gratuite produc rezultatele dorite, Pro-Jobs isi rezerva dreptul unilateral de a limita posibilitatea folosirii acestor tipuri de servicii, scopul activitatii sale fiind monetizarea serviciilor prestate.
Daca Pro-Jobs constata existenta utilizarii abuzive, sau neconforma cu scopul destinat al serviciilor gratuite, isi rezerva dreptul de a intrerupe furnizarea acestora catre clientul aflat in culpa, fara a avea obligatia motivarii masurilor intreprinse, sau a notificarii prealabile in acest sens.
Prin utilizarea serviciilor, luați la cunoștiinta si va dati acordul asupra faptului ca dreptul de acces la vizualizarea oricarui material (inclusiv CV-uri deblocate) achizitionat pe platforma Pro-Jobs, in contul Dvs.,nu va este conferit pe o durata nelimitata in timp. Prin urmare, PRO PERSONAL EC S.R.L. isi rezerva dreptul unilateral de a inlatura din conturile angajatorilor datele de CV-uri stocate cu o vechime mai mare de 1 an, fara nicio notificare prealabila in acest sens.OPȚIUNEA DE RECOMPENSĂDE ANGAJARE PRIN AGENTI


Client/Angajator Pro-Jobs = orice persoana juridică care detine relatii comerciale cu Pro-Jobs, incalitate de angajator, si ale cărui anunțuri de angajare sunt promovate pe platforma www.Pro-Jobs.ro, în baza unui cont de utilizator înregistrat pe baza de parolă unică pe platformă.
Recompensă de angajare = funcționalitate opțională pe platformă, care poate fi activată de Angajator în scopul oferirii unei remunerații încazul angajării persoanei potrivite la funcția vacantă. În cazul în care uncandidat aplicant la anunțul de angajare devine angajat, acesta va fi îndreptățit să beneficieze de recompensă, iar în cazul în care angajarea serealizează ca urmare a unei recomandări provenite de la o tertă persoană, sau de la un Agent, prin intermediul platformei, atunci recompensa va fi acordată persoanei care a efectuat recomandarea. În ipoteza în care angajarea seefectuaza în urma aplicării directe a candidatului, precum și în cazul în care recomandarea angajatului se efectueză de către o terță persoană neavând calitatea de Agent, conform definiției de mai jos, contravaloarea recompenseiva fi acordată prin credite Pro-Jobs, ce pot fi utilizate pe platforma www. Pro-Jobs.ro, sau pe platformele terțe colaboratoareaparținând grupului de afaceri ai Societății, care acceptă acest instrument deplată. În ipoteza în care un angajat va aplica atât în mod direct către anunțul de angajare cu recompensă, fiind de asemenea și recomandat de către un terț, cu ocazia revendicării recompensei se va lua în considerare principiul anteriorității în ceea ce privește momentul furnizării datelor de CV cătreangajator.
Recompensa Pro-Jobs = tariful perceput de Pro-Jobsîn baza confirmării angajării persoanei recomandate, calculate procentual înfuncție de tarifele aplicabile, regăsite pe platformă cu ocazia activării funcționalității, exprimat în credite Pro-Jobs.
Recompensa Agentului = sumele datorate în numerar către Agent dePro-Jobs, reprezentând contravaloarea serviciilor sale derecomandare, în funcție de succesul acestora, concretizate în baza confirmăriiangajării persoanei recomandate. Recompensa Agentului se calculează procentual, în funcție de tarifele existente pe platforma www. Pro-Jobs.ro, cu ocazia publicării cuantumului recompensei.
Agent Pro-Jobs = entitate juridică profesionistă, autorizată să presteze servicii de recrutare de personal în calitate de agențiede plasare a forței de muncă, conform obiectului sau de activitate pentruterti, colaborator terț al Societății, desemnat în vederea prestării serviciilor de recrutare prin agent.
Candidat = persoană fizică cu capacitate de muncă, aflată încăutarea unui loc de muncă, cu posibilitatea de a fi recomandat în baza unui CVde către Agent sau de către un alt terț către Angajator în vederea derulării activităților acestuia de recrutare de personal.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Agentul/terța persoanăcare efectuază recomandări se obligă:
să folosească orice mijloc propriu, specific și pe care il considera necesar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate fata de Angajator in termenii si in conditiile stabilite in anunțul cu recompensă, precum și a celor aplicabile prezentului document.
să solicite si sa primeasca toate informatiile si documentatia necesara cu privire la criteriile de recrutare a candidatilor.
să obțină acordul prealabil al candidatilor în vederea prelucrării datelor acestora cu caracter personal cu scopul exclusive al recomandării acestora către Angajatori
să pună la dispoziția Pro-Jobs dovada angajării persoanei recomandate, încasarea sumelor reprezentând contravaloarea recompensei Pro-Jobs reprezentând o condiție prealabilă achitarii recompensei candidatului/terțului/Agentului
Angajatorul se obligă:
să ofere Agentului, in scris, fara costuri suplimentare pentru acesta din urma, datele, informatiile si documentele considerate necesare de catre Angajator ca si criterii de recrutare.
să comunice Agentului/terțului, precum și către Pro-Jobs, in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii interviurilor, decizia cu privire la procesul de recrutare (respectiv selectarea candidatului / candidatilor in vederea angajarii), prin corespondență electronică sau prin setarea statutului corespunzător pe platforma dedicată serviciului.
Să achite onorariul Pro-Jobs în termenele, condițiile și valoarea stabilita cu ocazia activării opțiunii cu recompensă
Să aducă la cunoștința agenților salariul oferit în cadrul anunțului de angajare prin recomandare
Pro-Jobs își rezervă dreptul de a verifica prinmijloacele sale specifice respectarea obligațiilor Angajatorului. În cazul încare Angajatorul refuză să confirme stadiul recrutării persoanelor recomandate,sau furnizează informații false cu privire la angajarea acestora, Pro-Jobsva fi îndreptățit să solicite plata integrală a tarifelor sale de la Angajator,cu decăderea acestuia din urmă de a mai utiliza pe viitor serviciilesolicitate.PRELUCRAREA DATELOR CUCARACTER PERSONAL


Prezentul capitol va stabili condițiile necesare pentru a oferigarantii adecvate protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor inlegatura cu prelucrarea Datelor cu caracter personal.
Privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentrucare părțile actioneaza fiecare in calitate de Operatori, acestia isi vorrespecta obligatiile ce le revin prin GDPR, raspunzand fiecare in nume personalpentru legalitatea prelucrarilor efectuate
Obligatiile specifice ale fiecareia dintre Parti in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
a.) sa nu prelucreze, aplice sau utilizeze Datele cu caracter personal in alte scopuri decat furnizarea Serviciilor;
b) sa puna la dispozitia celeilalte Parti toate informatiilenecesare pentru demonstrarea respectarii obligatiilor prevazute de GDPR
c) sa nu intreprinda si sa nu determine intreprinderea oricareiactiuni care ar putea duce la incalcarea de catre cealalta Parte a GDPR;
d) sa prelucreze datele cu caracter personal primite de la cealaltaParte in baza principiilor generale ale legalitatii, echitatii, transparentei, limitarii scopului, minimizarii datelor, acuratetei, limitarii stocarii,integritatii, confidentialitatii si responsabilitatii;
e) sa informeze cealalta Parte fara intarziere despre oriceincalcare a GDPR si sa puna in aplicare toate acele masuri care pot fi necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal.
f) sa nu divulge/dezvaluie datele cu caracter personal obtinute prin colaborare nici direct, nici indirect, vreunei persoane, entitati sau societati ori in alt mod fara acordul expres prealabil exprimat in scris alceleilalte Parti, decat acelora dintre persoanele sale auxiliare (colaboratori,mandatari, angajati, etc) care sunt angajate inerent in executarea serviciului contractat si prelucrarea datelor cu caracter personal ale Partii, asigurandu-se ca persoanele auxiliare sunt informate despre si vor respectatoate cerintele si instructiunile privind prelucrarea datelor cu caracterpersonal si s-au angajat sa pastreze confidentialitatea sau sunt angajate de oobligatie de confidentialitate;
g) sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia datelor cu caracter personal ale Partii caresunt prelucrate impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau formelorilegale de prelucrare, oferind astfel un nivel de securitate adecvat.
Partile se obliga sa respecte prevederile Capitolului III ale GDPR in ceea ce priveste exercitarea drepturilor persoanelor vizate. In baza prezentului articol, Pro-Jobs nu isi asuma raspunderea pentru incalcarea drepturilor mai sus mentionate de catre Angajator sau de către Agent, si isi rezerva dreptul de regres pentru orice prejudicii, inclusiv sanctiuni contraventionale ce s-ar cauza in urma culpei acestuia.
Incalcarea de catre oricare dintre Parti a oricarei prevederilor din acest document va reprezenta o incalcare grava a Contractului si va indreptati cealalta Parte sa rezilieze imediat Contractul trimitand o notificare de incetare in scris celeilalte Parti, fara vreo alta perioada degratie sau de remediere ori alta formalitate sau notificare si fara interventia vreunei instante sau a altui organ jurisdictional.Obligatii la inregistrare


Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul Pro-Jobs.ro, vaobligati sa:
1) furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asacum este cerut de formularul de inregistrare al site-ului si
2) mentineti si innoiti, atunci cand situatia o cere, datele deinregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, PRO PERSONAL EC S.R.L. are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul dumneavoastrasi sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a site-ul Pro-Jobs.ro.Important!


Echipa de suport va lua masura blocarii definitive, a accesului lasite-ul Pro-Jobs.ro, utilizatorilor care incalca termenii siconditiile de utilizare, pentru toate conturile detinute de acestia:
1. continut pornografic/erotic si furt de identitate / profil fals -banare definitiva imediata
2. spam si limbaj inadecvat - banare definitiva dupa primul avertisment)
Va multumim pentru intelegere!Anunturile de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemanatoare nu sunt agreate pe site-ul Pro-Jobs.Un job poate fi postat doar in orasele pentru care se face recrutarea.PRO PERSONAL EC S.R.L. poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sausa blocheze accesul la continutul siteului sau la o parte a acestui continut.Companiile care recruteaza pentru strainatate sunt rugate sa trimita ocopie a inregistrarii de la Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia peemail la office@Pro-Jobs.ro.Responsabilitatile utilizatorului


Ca utilizator sunteti responsabil de propriile actiuni precum si deconsecintele pe care acestea le pot avea, in urma publicarii materialelor pecare le incarcati, puneti la dispozitie in mod public pe contul pus la dispozitie de companie.
Va obligati sa nu faceti urmatoarele lucruri:
a) sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
b) sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare, discriminatorii sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica sau fata deorice alt tert;
c) sa postati, difuzati sau transmiteti material (imagine, text :
-pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel si in orice forma
- care promoveaza actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate
- care promoveaza ura fata de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica, religie, dizabilitati, sex, varsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuala.
d) sa publicati materiale care contin virusi, viermi sau alte programe cu intentia dea distruge orice sistem sau informatie;
e) incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice continut pentrucare nu aveti dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice conditii, sub orice sistem juridic, romanesc sau strain, relatii contractuale sau deincredere (cum sunt informatiile confidentiale, cele aflate sub drept deproprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflatesub incidenta acordurilor de confidentialitate);
f) sa incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice tip depublicitate, materiale promotionale, "junk mail", "spam", scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de solicitari, cuexceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop.
Este interzisa crearea de profile personale referitoare la: videochat, servicii de escorta, masaj erotic, sau altele de acest gen. Pentru promovarea unei companii sau afaceri este obligatoriu sa utilizezi Profilul Business, cu respectarea tuturor termenilor si conditiilor mentionate in prezentul document.
g) sa aveti conturi multiple in cadrul site-ului care se aseamana sau care suntfolosite pe aceeasi tema, sa publicati mai multe pozitii de angajare incontinutul unui singur anunt;
h) sa promovati sau furnizati informatii despre modul de derulare a activitatilorilegale, promova ranirea fizica sau verbala impotriva oricarui grup saupersoana, sau pentru a promova orice act de cruzime fata de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informatii despre modul de afabrica, achizitiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme sicrearea de site-uri "crush";
i) posta, difuza sau transmite in alt mod date personale (nume, adresa, numere detelefon) sau inregistrarea acestora in rubricile care pot fi vizualizate decatre ceilalti utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);
j) sa folositi materialul obtinut prin intermediul platformei Pro-Jobs inscopuri concurentiale
k) posta, difuza sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel,normelor legale in vigoare.PRO PERSONAL EC S.R.L. nu garanteaza credibilitatea, acuratetea informatiilor publicate de catre utilizatori sau nu gireaza vreo parere exprimata de catreutilizatori.PRO PERSONAL EC S.R.L. actioneaza ca un factor pasiv in distributia online si publicarea informatiilor furnizate de catre utilizatori si nu are obligatia dea verifica in avans materialul publicat de catre utilizatori. De aceea, Pro-Jobsnu raspunde in niciun mod cu privire la informatiile si datele postate, difuzate sau transmise de catre utilizatorii sai. Daca i se solicita de catreun utilizator, compania poate investiga si verifica afirmatiile si poate hotaridaca informatiile respective trebuie indepartate.PRO PERSONAL EC S.R.L. isi poate asuma actiuni sau masuri in privinta utilizatorului sau impotriva informatiilor inregistrate de catre acesta. Prin introducerea materialului in orice segment public sau privat de pe site, incluzand forumurile, concursurile sau camerele de chat ii garantati firmei PRO PERSONAL EC S.R.L. dreptul continuu, irevocabil (incluzand drepturile morale) silicenta de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribuisau de a comunica in public continutul (in intregime sau partial), la scara internationala sau de a-l incorpora in alte lucrari de orice forma, in mass-media sau in tehnologia cunoscuta sau care urmeaza sa se dezvolte inviitor. De asemenea, permiteti oricarei persoane care este abonata sa acceseze, sa vizualizeze, sa stocheze sau sa reproduca asemenea materiale in scopuri personale. Supus celor mentionate inainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site isi mentine orice drepturi care ar putea deriva de aici.
Relațiade confidențialitate dintre client și consultant constituie o derogare față decele de mai sus, in cadrul serviciilor Grow, societatea nu va înregistra pentrusine, colecta sau accesa materialele și informațiile împărtășite de părți încadrul efectuării sesiunilor aferente prestării serviciului.Apreciem mesajele clientilor nostri si venim in intampinareacomentariilor dumneavoastra cu privire la serviciile noastre. Va atentionam capolitica noastra nu ne permite sa acceptam sau sa tinem cont intotdeauna deideile creative, sugestii, inventii sau materiale, altele decat cele solicitatede noi in mod expres.
Informatii pentru utilizatori


In momentul in care va inregistrati pe site, vi se vor cere anumiteinformatii incluzand o adresa de e-mail valida. Pe langa termenii si conditiile care vor fi reglementate in politica site-ului, dumneavoastra intelegeti si acceptati faptul ca PRO PERSONAL EC S.R.L. poate divulga unei terte persoane anumite informatii continute in cererea dumneavoastra de inregistrare.PRO PERSONAL EC S.R.L. nu va divulga unei terte persoane numele, adresa,adresa de e-mail sau numarul dumneavoastra de telefon fara consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor prevazute de lege cand comunicarea acestor informatii este necesara si in conformitate cu politica de confidentialitate.PRO PERSONAL EC S.R.L. isi rezerva dreptul de a va oferi serviciile si produsele unui tert, bazandu-se pe datele mentionate in inregistrarea dumneavoastra in orice moment dupa ce aceasta a avut loc; asemenea oferte potfi facute de catre PRO PERSONAL EC S.R.L. sau de catre un tert implicat.Contul, parola si securitatea datelor


Sunteti raspunzatori de pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor si a parolei dumneavoastra. Veti fi raspunzatori de utilizarea inregistrarii dumneavoastra, indiferent daca utilizarea se face cu sau fara voia dumneavoastra. Sunteti de acord sa sesizati PRO PERSONAL EC S.R.L. inlegatura cu orice utilizare neautorizata a parolei si a inregistrarii dumneavoastra. Sunteti de asemenea de acord sa folositi butonul de iesire din contul dvs cand doriti sa parasiti site-ul. Compania nu va fi raspunzatoare pentru nici o paguba morala sau materiala provocata prin nerespectarea acestei prevederi de catre dvs.PRO PERSONAL EC S.R.L., daca considera de cuviinta, va poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricaror altor servicii ale sale de care beneficiati, sau sa scoata si sa stearga orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fara motiv. PRO PERSONAL EC S.R.L. poate deasemenea, oricand doreste si fara a da socoteala, intrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei parti a lor, cu sau fara nici o notificare prealabila.Orice incetare a accesului dumneavoastra la serviciile Pro-Jobs.ro,conform oricarei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuata fara o avertizare anticipata, si luati la cunostinta si sunteti de acord ca PRO PERSONAL EC S.R.L. poate dezactiva sau sterge imediat contul dumneavoastra din cadrul site-ului Pro-Jobs. si toate informatiile in legatura cu acesta si/sau sa interzica orice acces ulterior la serviciile Pro-Jobs.ro. Mai mult, PRO PERSONAL EC S.R.L. nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau orice terta parte in orice mod, pentru interzicerea si/sau stergerea contului si a accesului la serviciile puse la dispozitie prin intermediul Pro-Jobs.ro.Utilizarea materialelor


PRO PERSONAL EC S.R.L. va autorizeaza sa vizualizati si sa faceti download la o singura copie a materialelor de pe site-ul Pro-Jobs.ro(situl web) doar in scopuri personale si pentru uz necomercial. Continutul acestor site-uri, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum si alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Intregul material este proprietatea PRO PERSONAL EC S.R.L.. Compilatia (adica adunarea si rearanjarea) continutului acestui site web este dreptul exclusiv a PRO PERSONAL EC S.R.L., drept protejat de legile in vigoare. Folosirea neautorizata a materialului reprezinta o incalcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveti permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribuisau a-l folosi in orice alt mod, in scopuri publice sau comerciale. Este strict interzisa utilizarea informatiilor din baza de date, precum si orice fel dematerial obtinut prin intermediul utilizarii platformei Pro-Jobs, respectiv a serviciilor prestate de Pro-Jobs in scopuri concurentiale, indiferent daca caracterul acestora este cu titlu gratuit sau titlu oneros. In cazul in care Pro-Jobs va constata faptul ca exista indicii temeinice cu privire la incalcarea interdictiei mai sus mentionate, vom proceda de indata la blocarea si stergerea contului utilizatorilor care au incalcat aceste prevederi, fara nici o despagubire. De asemenea, sanctiunea pentru incalcarea prevederilor mai sus mentionate va atrage decaderea utilizatorilor din dreptul de a solicita restiuirea oricaror sume achitate pentru achizitionarea serviciilor Pro-Jobs, chiar si in cazul incare pana la data constatarii culpei de catre companie, serviciile achitate nu au fost prestate in totalitate, sau partial.
Proprietatea materialelor si informatiilor introduse pe site-ul Pro-Jobs.ro


PRO PERSONAL EC S.R.L. nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizati companiei (inclusiv observatiile si sugestiile) sau pe care le postati, incarcati sau trimiteti oricarui site al Pro-Jobs.ro.Totusi, transmitand aceste materiale, dvs sunteti de acord sa acordati PRO PERSONAL EC S.R.L. permisiunea de a utiliza materialele inclusiv sa le: copieze, distribuie, transmita, publice, reproduca, modifice si sa traduca; de a mentiona numele dvs in legatura cu materialul pe care l-ati transmis; si dreptul de a cesiona la randul ei toate aceste drepturi oricarui partener PRO PERSONAL EC S.R.L.Nu se vor pretinde si nici acorda nici un fel de compensatii pentru utilizarea materialului in felul aratat mai sus. Compania nu are obligatia de aposta pe site sau folosi in orice mod materialul furnizat de dvs; compania arede asemenea dreptul sa stearga materialul dvs in orice moment si fara a avea nevoie de un motiv in acest sens.Continut pagina profil si anunturi pe Pro-Jobs.ro


PRO PERSONAL EC S.R.L. nu detine drepturi de proprietate asupra continutului paginilor postate in spatiul pus la dispozitia utilizatorilor desite-ul Pro-Jobs.ro. Trimitand continut pentru includerea inpaginile personale de pe site-ul Pro-Jobs.ro, dati PRO PERSONAL ECS.R.L. permisiunea de a reproduce, modifica, adapta si publica continutul site-ului personal, fara plata si prin orice mijloc crede de cuviinta, doar inscopul afisarii, distributiei si promovarii site-ului dumneavoastra personal. Aceasta permisiune exista doar atat timp cat site-ul dumneavoastra personaleste gazduit pe site-ul PRO PERSONAL EC S.R.L. nu detine drepturi de proprietate asupra continutului paginilor postate in spatiul pus la dispozitia utilizatorilor de site-ul Pro-Jobs.ro. Trimitand continut pentru includerea in paginile personale de pe site-ul Pro-Jobs.ro, dati PRO PERSONAL EC S.R.L. permisiunea de a reproduce, modifica, adapta si publica continutul site-ului personal, fara plata si prin orice mijloc crede de cuviinta, doar in scopul afisarii, distributiei si promovarii site-ului dumneavoastra personal detinut de PRO PERSONAL EC S.R.L. si va disparea in momentul in care contul dumneavoastra de pe site-ul Pro-Jobs.ro vafi sters. Ati luat la cunostinta ca PRO PERSONAL EC S.R.L. nu cerceteaza continutul conturilor in momentul deschiderii lor, dar isi rezerva dreptul (nusi obligatia) pentru sine si pentru orice persoana desemnata de PRO PERSONAL ECS.R.L., de a refuza sau sterge, dupa cum cred de cuviinta, orice continut disponibil prin intermediul portalului. PRO PERSONAL EC S.R.L. si orice alta persoana desemnata de PRO PERSONAL EC S.R.L., au dreptul de a sterge (indeparta)orice continut care violeaza Conditiile de Utilizare sau este in alt mod incompatibil cu scopul acestui portal. Sunteti de acord ca trebuie sa evaluatisi sa suportati toate riscurile asociate cu folosirea oricarui continut, inclusiv cel legat de exactitatea, intregimea sau utilitatea unui astfel decontinut. In cadrul anunturilor de angajare publicate pe platforma Pro-Jobs.ro, mentionarea datelor de contact (numar de telefon, adresa de corespondenta electronica, adresa de web etc.) este strict interzisa si constituie oincalcare a termenilor de utilizare a platformei. Pro-Jobs isirezerva dreptul unilateral de a edita, modifica, respectiv de a inlatura intotalitate sau partial orice continut ce intra sub incidenta celor de mai sus. Utilizatorii iau la cunostiinta faptul ca este interzisa publicarea pozitiilorde angajare multiple in continutul unui singur anunt pe platforma www.Pro-Jobs.ro.In cazul incalcarii prevederilor mai sus mentionate, Pro-Jobs isirezerva dreptul de a edita continutul sau de a inlatura in totalitate anunturile respective de pe platforma, precum si de a bloca si sterge contul utilizatorilor aflati in culpa, fara nici o notificare, si fara a aveaobligatia de a restitui orice suma incasata pentru serviciile sale.
Legaturi catre alti furnizori de informatii sau servicii


Site-urile Pro-Jobs.ro pot furniza, sau terte parti potfurniza legaturi (link-uri) catre alte site-uri World Wide Web sau alteresurse. Deoarece PRO PERSONAL EC S.R.L. nu are nici un control asupra acestorsite-uri sau resurse, luati cunostinta si sunteti de acord ca firma PRO PERSONAL EC S.R.L. nu este responsabila de disponibilitatea acestora si nugaranteaza si nu este responsabila pentru nici un continut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.


Mai mult, recunoasteti si sunteti de acord ca PRO PERSONAL EC S.R.L.nu vafi responsabila sau pasibila de a plati despagubiri, direct sau indirect pentruorice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau inlegatura cu folosirea sau increderea in informatiile furnizate de un asemenea continut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfelde site-uri sau resurse.Va invederam ca Pro-Jobs nu isi asuma raspunderea asuprautilizarii CV-urilor de catre terte parti, care au accesat CV-urile cat timpacestea se aflau in baza noastra de date; astfel incat Pro-Jobs actioneazaca un factor pasiv, in ceea ce priveste afisarea informatiilor din cuprinsulCV-ului in retelele si serviciile de cautare tip Google.com, search.yahoo.com,sau altele; neputand fi trasa la raspundere in ceea ce priveste activitateaacestor motoare de cautare. Va asiguram insa, ca si acest caz, in care CV-ulDvs. va fi disponibil in motoarele de cautare sus-mentionate, datele Dvs. decontact (nume, e-mail, telefon, adresa) vor fi protejate, nefiind disponibile.
Responsabilitatile PRO PERSONAL EC S.R.L.


Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificila, Pro-Jobs.ro nu confirma faptul ca fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem si nu putem fi implicati in relatiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor Pro-Jobs.ro, in eventualitatea unei dispute cu unul saumai multi utilizatori, PRO PERSONAL EC S.R.L. (prin agentii, administratorii si angajatii sai) este absolvita de orice raspundere sau despagubire (directa sau indirecta) de orice fel si de orice natura, cunoscuta sau necunoscuta, suspectata sau nu, dezvaluita sau nu, ivita in vreun mod care are legatura cu disputele.PRO PERSONAL EC S.R.L. nu are obligatia legala de a controla informatiile oferite dealti utilizatori, disponibile pe site. Informatiile altor persoane pot fi neplacute, vatamatoare sau inexacte.Materialul poate contine inexactitati sau greseli de scriere. PRO PERSONAL EC S.R.L. nu isi asuma veridicitatea si exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastra luati cunostinta si sunteti de acord cu faptul ca sunteti singurul responsabil pentru forma, continutul sau exactitatea material continut sau plasat de dumneavoastra pe site.Limitarea responsabilitatii


Afirmati in mod expres ca ati luat cunostinta si sunteti de acord ca PRO PERSONAL ECS.R.L. nu va fi raspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilitatii de folosire, date sau alte pagube (chiar daca PRO PERSONAL ECS.R.L. a fost inainte informata de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:
a)utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor site-ul Pro-Jobs.ro ;
b)acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastra;
c)declaratii sau actiuni a oricarei terte parti asupra serviciilor site-ul Pro-Jobs.ro ;
d)orice alta problema legata de serviciile site-ului.
Declaratiin mod expres ca intelegeti si ca sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii:
a)utilizarea serviciilor site-ul Pro-Jobs.ro se face pe propria raspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "asa cum sunt" sau "asa cum sunt disponibile".
b) PRO PERSONAL EC S.R.L. nu ofera nici o garantie ca:
b.1)serviciile vor implini toate cerintele dumneavoastra;
b.2)serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori;
b.3)rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea site-ul Pro-Jobs.rosi a serviciilor puse la dispozitie vor fi corecte sau de incredere;
b.4)orice eroare de program va fi corectata;
c)Orice material descarcat sau obtinut in alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispozitie de PRO PERSONAL EC S.R.L. se afla astfel la discretia sipoate fi folosit doar pe riscul propriu si veti singura persoana responsabilade eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesati site-ul saualte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea acestui tip de continut.Generalitati


Dacavreo prevedere din acest capitol "Termeni si conditii" este considerata invalida de catre forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni si conditii", acestea ramanand in vigoare. Acesti "Termeni si conditii" constituie in intregime un acord incheiat intre dumneavoastra si PRO PERSONAL EC S.R.L. in privinta utilizarii site-ul Pro-Jobs.ro .Aceste conditii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fara o anuntare sau oacceptare prealabila a utilizatorilor. Puteti citi cea mai recenta versiune aacestor conditii oricand, accesand aceasta pagina.Prezentul acord constituie unica conventie dintre dumneavoastra si PRO PERSONAL EC S.R.L. si reglementeaza folosirea de catre dumneavoastra a serviciilor site-ul Pro-Jobs.ro, impunandu-se in fata oricarui acord precedent dintre dumneavoastra si PRO PERSONAL EC S.R.L. sau site-urile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a Regulamentului). Puteti deasemenea fi supusi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci cand folositi alte servicii PRO PERSONAL EC S.R.L. sau ale partenerilor sai, continut al oricarei terte parti, sau software a oricarui tert. Regulamentul si relatiile dintre utilizatori si PRO PERSONAL EC S.R.L. vor fi guvernate de legile aplicabile in Romania.